Фирма Бонус БГ предлага професионално почистване чрез водоструене и пясъкоструене. Техниката е професионална и използва трифазен ток. Има възможност за регулиране на налягането от 50 до 250 бара, в зависимост от вида на замърсяването и повърхността. Използва се права дюза, ротор дюза и воден пясъкоструй. Водоструенето и пясъкоструенето намират широко приложение, основното от които е почистването на фасади. Водоструенето и пясъкоструенето премахват наслаглавания от котлен камък, градски замърсявания /прах, сажди, медни окиси и др./, както и графити, шпрейове, блажни бои и др. от различни повърхности.
    Водоструйката намира приложение и при почистването на каменни настилки около басейни, където настилката не трябва да е гладка и хлъзгава и съответно шлайфането на камъка не се препоръчва. Ние можем дори да увеличим абразивността на настилката, като използваме различна едрина на кварцовия пясък с пясъкоструене.
    Друг вид услуга изпълняваща се с помощта на водоструйка и пясъкоструйка е професионалното почистване на паважи, плочници, изкуствени или естествени каменни настилки подложени на външни атмосферни условия или след ремонтни дейности. Чрез водоструене и пясъкоструене ние можем да премахнем наслагванията от ремонтните дейности като цимент, вар, гипс, бои, фуга, мазни петна и др. Ако вашата фасада, паваж, изкуствени или естествени каменни настилки са замърсени, в следствие излагане на външни атмосферни условия или строително-ремонтни дейности, то ние предлагаме ефикасно и доказано решение. Доверете се на професионалистите.

ВОДОСТРУЙКА И/ИЛИ ПЯСЪКОСТРУЙКА

УСЛУГИ ЦЕНА БЕЗ ДДС ЦЕНА С ДДС
Почистване на фасади, графити, паваж, плочки и др. Възможност за импрегниране на каменна фасада. оценява се след направен оглед оценява се след направен оглед